Historie

Mange ved det, nogen ved det ikke; men Sunds sø er Danmarks største hede sø på 127 hektar.
Søen er formentlig opstået som et såkaldt dødishul fra sidste istid. Eller er den?

Der hvor Sunds sø ligger, har der været en gård, der var ejet af en herremand ved navn Ørneklo. Efter en jagttur bliver han opmærksom på en forsamling, der har samlet sig, hvor Sunds Kirke nu ligger. Han erfarer, at der er en munk ved navn Asger, der forkynder om en gud, der allerede er død og forkaster de gamle guder. Herremanden bliver vred og giver munken af ridepisken. Idet herremanden derefter ridder mod sin gård siger han ”jeg skal flytte dig”. I det samme lagde der sig en blå tåge over Ørneklos gård og man kunne begynde at høre bølgeskvulp. Da tågen forsvandt, var søen skabt og samtidig var Linnebjerg opstået en halv mil derfra. Herremanden og hans gård var borte.
Kilde: Sunds Sogns Historie /Konrad Understrup.
Se, det er en meget mere spændende historie, end en klump is fra istiden!

I år 1340 kaldes søen Sunzsæ, dvs. Sundssø. Senere er sidste stavelse faldet væk og navnet Sunds er
opstået..

Stranden